pasek logo unijne 2018 rpows

W związku z  przygotowaniem do ogłoszenia konkursu na realizację Działania 10.5 RPO WŚ  „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  przedkłada do konsultacji społecznych projekt „Założeń Podmiotowego Sytemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw i Pracowników w województwie świętokrzyskim” wraz z załącznikami.
Wszystkich zainteresowanych tym konkursem zachęcamy do zapoznania się z projektami dokumentów oraz  zgłaszania swoich uwag i sugestii na załączonym formularzu konsultacji.
Formularze prosimy przekazywać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie elektronicznej na adres l.palgan@wup.kielce.pl w terminie do dnia 4 maja 2016 roku.

Formularz_zgłaszania_uwag
Minimalny zakres Regulaminu
Minimalny zakres Umowy wsparcia
Minimalny zakres Wniosku o refundację kosztów usługi rozwojowej
Minimalny zakres Wniosku o dofinansowanie usługi rozowojowej
Założenia do PSF

mark 41701 960 720W związku z ograniczoną dostępnością w dniu 12.04.2016 roku do systemu LSI, utrudniającą pracę w generatorze, Wojewódzki Urząd Pracy przedłuża czas składania wniosków w konkursach RPSW.10.04.01-IP.01-26-037/16 oraz RPSW.10.02.01.-IP.01-26-036/16 do 13.04.2016r. do godziny 15.30.
Wojewódzki Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

 

 

 

 

terminInformujemy, że w związku z bardzo dużą liczbą pytań kierowanych przez potencjalnych wnioskodawców w związku z trwającymi konkursami naboru wniosków w ramach RPOWŚ, czas oczekiwania na odpowiedź może ulec wydłużeniu.  Okazję do otrzymania bieżącej odpowiedzi na wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursowych stanowiło spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, które odbyło się w dniu 31 marca 2016 roku, z czego skorzystała znaczna grupa podmiotów przygotowujących projekty. Zapewniamy jednocześnie, że dokładamy starań, by czas oczekiwania na odpowiedź został skrócony do minimum.

 

spotkanie thumb

Założenia konkursowe, budżetowanie, zasady prowadzenia kontroli czy też monitoring i sprawozdawczość w kontekście obowiązujących wskaźników – między innymi takie tematy poruszane były podczas spotkania informacyjnego dotyczącego nowych konkursów 10.2 i 10.4 organizowanego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk przywitał gości oraz wprowadził w tematykę konkursów i zagadnień z którymi realizatorzy mieli najczęstsze problemy. Kierownicy WUP: Pan Waldemar Bujała, Pani Anna Lizis, Pani Barbara Pastuszko, Pan Leszek Słoma oraz specjalistka d/s Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS Pani Zuzanna Cieplińska bardzo szczegółowo omówiliwszelkie aspekty dotyczące przygotowywania wniosków, prawidłowej rekrutacji, rozliczania wydatków oraz poprawności wypełniania dokumentów. Odpowiadano także na liczne pytania dotyczące Regulaminów do obu konkursów. W spotkaniu wzięło udział ponad stu przedstawicieli potencjalnych beneficjentów oraz realizatorów projektów. Tu pobrać można prezentacje przedstawiane na spotkaniu informacyjnym.

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o dofinansowanie
Najczęściej zadawane pytania dotyczące założeń konkursowych
Weryfikacja wydatków i procedura wnioskowania o płatność
Zasady finansowanie projektów
Zasady kontroli projektów
Zasady monitorowania wskaźników
Założenia konkursów ogłoszonych przez WUP 2016

 

IMGP2244   IMGP2307   IMGP2260   

 

dni otwarte thumb slider

Zbliża się III edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich organizowana przez Ministerstwo Rozwoju. Firmy z województwa świętokrzyskiego, które powstały dzięki Funduszom Unijnym mają szansę na wypromowanie własnego biznesu. Wystarczy, że w dniach od  12 do 15 maja 2016 roku firma, która zarejestruje udział w akcji zaoferuje bezpłatne lub zniżkowe ceny na swoje usługi. Firma taka promowana będzie na stronie internetowej dotyczącej Dni Otwartych. Zachęcamy do udziału w akcji przede wszystkim osoby, które założyły własną firmę korzystając z FE w ramach projektów POKL, RPO i POWER, regulamin akcji do pobrania.  Zgłoszenia można dokonać przez stronę internetową www.dniotwarte.eu.  Zapraszamy do udziału w akcji.