pasek logo unijne 2018 rpows

mark 41701 960 720ogłoszenia konkursów na realizację projektów w ramach Poddziałań 10.2.2, 10.4.2 oraz Działania 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

 

IMGP3790 thumbMiejski i powiatowe urzędy pracy rozpoczęły realizację projektów pomagających podjąć pracę osobom bezrobotnym, które ukończyły 30 lat. W ofercie można znaleźć między innymi: szkolenia/kursy zawodowe, staże czy dotacje na założenie własnej firmy. Na realizację przedsięwzięć, które są finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczono ponad 23 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 2,5 tys. osób. W dniu 11 maja Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Arkadiusz Piecyk, podczas oficjalnego spotkania podpisał umowy na realizację powyższych projektów z Dyrektorami wszystkich powiatowych i miejskiego urzędu pracy z terenu naszego województwa.

 

 

P1070629 thumbJuż po raz ósmy, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa świętokrzyskiego, nasz Urząd zorganizował Regionalne Targi Pracy. Tym razem naszym partnerem - po raz drugi - był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, pionier wśród organizatorów Targów. Pierwsza edycja Regionalnych Targów Pracy została zorganizowana wspólnie z PUP w Skarżysku – Kamiennej w październiku 2014r.

Uroczystego otwarcia dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Starosta Powiatu Skarżyskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Łącznie  w Targach wzięło udział 61 wystawców: 35 w strefie zatrudnienia, 8 w strefie przedsiębiorczości oraz 18 w strefie edukacji. Szacowana liczba oferowanych miejsc pracy w kraju i za granicą – 1 338.

W związku z  przygotowaniem do ogłoszenia konkursu na realizację Działania 10.5 RPO WŚ  „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  przedkłada do konsultacji społecznych projekt „Założeń Podmiotowego Sytemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw i Pracowników w województwie świętokrzyskim” wraz z załącznikami.
Wszystkich zainteresowanych tym konkursem zachęcamy do zapoznania się z projektami dokumentów oraz  zgłaszania swoich uwag i sugestii na załączonym formularzu konsultacji.
Formularze prosimy przekazywać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie elektronicznej na adres l.palgan@wup.kielce.pl w terminie do dnia 4 maja 2016 roku.

Formularz_zgłaszania_uwag
Minimalny zakres Regulaminu
Minimalny zakres Umowy wsparcia
Minimalny zakres Wniosku o refundację kosztów usługi rozwojowej
Minimalny zakres Wniosku o dofinansowanie usługi rozowojowej
Założenia do PSF

mark 41701 960 720W związku z ograniczoną dostępnością w dniu 12.04.2016 roku do systemu LSI, utrudniającą pracę w generatorze, Wojewódzki Urząd Pracy przedłuża czas składania wniosków w konkursach RPSW.10.04.01-IP.01-26-037/16 oraz RPSW.10.02.01.-IP.01-26-036/16 do 13.04.2016r. do godziny 15.30.
Wojewódzki Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.