pasek logo unijne 2018 rpows

konkursy rpoMamy przyjemność poinformować, że od 26 września do 4 października br. będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działań 10.2.2, 10.4.2 oraz 10.5 RPOWŚ. Pierwsze dwa działania umożliwią realizację projektów wsparcia aktywizacyjnego dla mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego miasto Kielce i 11 gmin ościennych. Projekty obejmą m.in. szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie połączone z profesjonalnym doradztwem zawodowym (Działanie 10.2.2), jak również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 10.4.2).

W odniesieniu do pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 27.06.2016 zamieszczamy poniżej aplikację ADU-EFS_1.0. Aplikacja ma służyć beneficjentom celem otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji sumy kontrolnej weryfikuj_1.0. Aplikacja działa w trybie off-line.

Przy korzystaniu z aplikacji należy uwzględnić, iż zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia w postaci szkoleń oraz usług rozwojowych beneficjent zobowiązany jest zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie są osoby, które korzystały z kilku form wsparcia. Taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia uzyskanych w projekcie.

aplikacja ADU_EFS 1.1 - arkusz Excel do pobrania

aplikacja weryfikuj 1.1 - arkusz Excel do pobrania

 

mark 41701 960 720ogłoszenia konkursów na realizację projektów w ramach Poddziałań 10.2.2, 10.4.2 oraz Działania 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

 

IMGP3790 thumbMiejski i powiatowe urzędy pracy rozpoczęły realizację projektów pomagających podjąć pracę osobom bezrobotnym, które ukończyły 30 lat. W ofercie można znaleźć między innymi: szkolenia/kursy zawodowe, staże czy dotacje na założenie własnej firmy. Na realizację przedsięwzięć, które są finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczono ponad 23 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 2,5 tys. osób. W dniu 11 maja Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Arkadiusz Piecyk, podczas oficjalnego spotkania podpisał umowy na realizację powyższych projektów z Dyrektorami wszystkich powiatowych i miejskiego urzędu pracy z terenu naszego województwa.

 

 

P1070629 thumbJuż po raz ósmy, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa świętokrzyskiego, nasz Urząd zorganizował Regionalne Targi Pracy. Tym razem naszym partnerem - po raz drugi - był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, pionier wśród organizatorów Targów. Pierwsza edycja Regionalnych Targów Pracy została zorganizowana wspólnie z PUP w Skarżysku – Kamiennej w październiku 2014r.

Uroczystego otwarcia dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Starosta Powiatu Skarżyskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Łącznie  w Targach wzięło udział 61 wystawców: 35 w strefie zatrudnienia, 8 w strefie przedsiębiorczości oraz 18 w strefie edukacji. Szacowana liczba oferowanych miejsc pracy w kraju i za granicą – 1 338.