pasek logo unijne 2018 rpows

slider gfx konfMinisterstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych:

  • Innowacyjna przedsiębiorczość,
  • Infrastruktura,
  • Spójność społeczna,
  • Cyfrowe państwo.

Organizator przygotowuje także Strefę Inspiracji, w której beneficjenci Funduszy Europejskich podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem oraz Strefę Konsultacji, gdzie specjaliści opowiedzą o możliwościach pozyskania dofinansowania. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konferencja Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Przemowa Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusza Piecyka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego to największy spośród dotychczasowych programów rozwojowych w naszym regionie. Tematyka konferencji, która odbyła się w auli Politechniki Świętokrzyskiej w dniu 22 listopada br., dotyczyła dwóch unijnych funduszy strukturalnych, na bazie których powstał RPOWŚ – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście przedstawili własne poglądy na temat wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wskazali na działania, które pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczności lokalnych. Padały stwierdzenia że, bez pomocy płynącej z Unii Europejskiej, tak dynamiczy rozwój nie byłby możliwy. Podkreślali jednak, że rozdysponowanie środków finansowych w dziedziny dające lepszą przyszłość, ze względu na skomplikowane procedury, nie jest zadaniem łatwym i pozostawia szerokie pole do dyskusji.

mark 41701 960 720W dniach 25-28.11.2016 r.zostanie zaimplementowana grupa nowych funkcjonalności w aplikacji SL2014.

Między innymi w zakresie modułu Wnioski o płatność beneficjenta będzie to:
- możliwość wycofania i edycji częściowego wniosku o płatność,
- wprowadzenie podglądu częściowych wniosków o płatność z poziomu zbiorczego wniosku przygotowanego przez Partnera Wiodącego,
- możliwość dodawania w tabeli zwroty i korekty pozycji, które są aktualnie na umowie, ale nie były rozliczane na wniosku.

Oprócz ww.wymienionych nowych funkcjonalności w przygotowanym pakiecie znajdują się też inne, usprawniające proces wprowadzania danych, administracji systemu, a także obsługi wniosków o płatność zarówno po stronie Beneficjenta jak również po stronie Instytucji.
Wgranie nowych funkcjonalności będzie się wiązać z niedostępnością systemu SL2014:
25 listopada (piątek) od godz. 22:00  ----  28 listopada (poniedziałek) do godz. 06:00.

Do końca dnia 24.11.2016 r. udostępnimy Państwu zaktualizowany dokument Podręcznik beneficjenta

plakat rpo sliderOsoby powyżej 30 roku życia zainteresowane uzyskaniem wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą już zapoznać się z pełną listą realizatorów (link) . Przypominamy – aby wziąć udział w projekcie trzeba nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym realizatorem, których lista i dane kontaktowe znajdują się na opublikowanej liście. Realizatorzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie naboru uczestników i sprawdzą, czy osoba ubiegająca się o udział spełnia warunki określone w programie i konkretnym projekcie. Wsparcie, jakie otrzymają zakwalifikowani uczestnicy, to wszechstronna pomoc doradcza dla rozpoczynających własną działalność połączona z udzieleniem środków finansowych w kwocie nieprzekraczającej 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia plus finansowe wsparcie pomostowe przez pierwszy okres funkcjonowania nowej firmy. Serdecznie zachęcamy do udziału w projektach.

 

 

 

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Nowej nazwie towarzyszy również zmiana domeny internetowej. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym - uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

To jednak nie koniec zmian, jakie dotyczą tego narzędzia informatycznego. Modyfikacji uległy również zasady rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz usług rozwojowych. W związku z tym warto zapoznać się z nową wersją Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (link), ze szczególnym uwzględnieniem zmodyfikowanej Karty Podmiotu i Karty Usługi.

Wprowadzone zmiany umożliwiają rozpoczęcie procesu rejestracji podmiotów w oparciu o zapisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (link). Rejestracja w Bazie w oparciu o nowe zasady umożliwi świadczenie usług tym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji wszystkie podmioty zainteresowane świadczeniem usług za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.