pasek logo unijne 2018 rpows

Profesjonalne kursy spawalnicze, kucharskie, dla opiekunów osób starszych, kierowców samochodów ciężarowych, operatorów sprzętu budowlanego, szkolenia rachunkowo - księgowe oraz liczne szkolenia „otwarte”, tj. dopasowane do predyspozycji uczestników – to tylko wybrane elementy nowej oferty unijnych projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.  Realizatorami projektów są realizatorzy wyłonieni w konkursie przez WUP, którzy już wkrótce rozpoczną rekrutację uczestników.

Oprócz wysokiej jakości szkoleń, uczestnicy projektów mogą liczyć na indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Są również refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców, którzy zatrudnią osoby bezrobotne. Do projektu mogą przystąpić osoby pozostające bez zatrudnienia po 30 roku życia, zarówno zarejestrowane jak
i niezarejestrowane w urzędach pracy.

Pierwsze nabory osób bezrobotnych w ramach nowych projektów rozpoczną się w październiku bieżącego roku. Łączna wartość 12 nowych umów podpisanych przez WUP to ponad 16 mln złotych.

Lista nowych projektów wraz terminami naborów i danymi kontaktowymi do realizatorów: