pasek logo unijne 2018 rpows

W lipcu ruszy projekt dotacyjny na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Skierowany jest dla osób pozostających bez zatrudnienia, które mają więcej niż 30 lat. Co ważne – nie trzeba być osobą zarejestrowaną jako bezrobotna, aby być uczestnikiem. Projekt „Patent na biznes” realizuje Akademia Przedsiębiorczości. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej https://ap.org.pl/projekty/patent-na-biznes/. W ramach projektu można ubiegać się o jednorazową bezzwrotną dotacje na otwarcie firmy oraz wsparcie pomostowe wypłacane przez 12 miesięcy. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.