pasek logo unijne 2018 rpows

Co najmniej 1.155 mieszkańców regionu otrzyma kompleksowe wsparcie w ramach kolejnej edycji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Nasz Urząd wyłonił w konkursie realizatorów 13 projektów, do których nabory rozpoczną się w najbliższym czasie. Uczestnicy skorzystają z wysokiej jakości szkoleń zawodowych, zgodnych z potrzebami pracodawców, a także specjalistycznego doradztwa zawodowego, staży u pracodawców i refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Do udziału zachęcamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, przede wszystkim znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. m.in. w wieku 50 plus, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci. Zapraszamy także osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz cywilno-prawnych, jak również bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat. Co najmniej 30% uczestników projektów będą stanowić osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Pełna lista projektów (link)