pasek logo unijne 2018 rpows

W załączeniu rekomendacje Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej adresowane do beneficjentów i uczestników porjektó EFS:

Załącznik 1