pasek logo unijne 2018 rpows

 
e9f3064a37460e22935d3df9e26e53bb L
pasek logo unijne 2018 rpows
 
Wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników – to największy kapitał każdego przedsiębiorcy. O tym, jak trudno go wypracować i utrzymać, przekonuje się coraz więcej pracodawców. Zwłaszcza teraz, gdy bezrobocie jest na historycznie niskim poziomie, a prawie połowa firm boryka się ze znalezieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. Inwestowanie w kadry bywa jednak kosztowne i nie każdy przedsiębiorca jest w stanie taki ciężar udźwignąć. Tu z pomocą przychodzą środki Unii Europejskiej. Ruszyła ogólnopolska Baza Usług Rozwojowych, a w niej – szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe i usługo doradcze dla firm sektora MŚP.Dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego możliwe jest refundowanie usług szkoleniowo - doradczych nawet w 80% poniesionych kosztów.Baza Usług Rozwojowych segreguje oferty według województw i branż. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości gwarantuje wysoką jakość wszystkich usług dostępnych w Bazie.

Krok po kroku – jak skorzystać z Bazy i otrzymać refundację ze środków Unii Europejskiej?

Krok 1. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych ofertę pasującą do potrzeb Twojej Firmy. W tym celu wejdź na stronę internetową:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Usługi są posegregowane według województw i branż. Po kliknięciu w dowolną ofertę usługi, wyświetli się pełny jej profil i informacje na temat usługodawcy.Ważne! Możesz wybrać dla siebie usługę spośród ofert dostępnych w każdym z województw.

Krok 2. Skontaktuj się operatorem, którym jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. ŚCITT został wyłoniony w drodze konkursowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Operator zweryfikuje Twoje możliwości pod kątem korzystania z Bazy. Pomoże również dopasować rodzaj usługi do potrzeb rozwojowych Twojej Firmy lub skonsultuje wcześniej dokonany przez Ciebie wybór. Dalej postępuj według wskazówek Operatora.

Krok 3. Złóż do operatora wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej. Podpisz umowę wsparcia usługi rozwojowej i przystąp do realizacji wybranego przez siebie i zatwierdzonego przez operatora szkolenia lub usługi doradczej.

Krok 4. Zrealizuj do końca usługę rozwojową, wypełnij ankietę i dokonaj płatności.

Krok 5. Złóż wniosek do operatora o refundację poniesionych kosztów. Na podstawie wcześniej otrzymanej promesy otrzymasz refundację poniesionych kosztów sięgającą nawet 80%. Poziom refundacji zależy m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju branży, w której prowadzisz działalność, wieku i poziomu kwalifikacji pracowników, których obejmujesz usługą. Pełna lista kryteriów znajduje się na stronach operatorów.

Uwaga! Refundacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dotyczy wyłącznie usług zaczerpniętych z Bazy Usług Rozwojowych. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja firmy przez właściwego operatora i podpisanie stosownej umowy, a następnie ukończenie realizacji wybranej usługi i wypełnienie ankiety. Operatorzy udzielają wszystkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania systemu i wszystkich obowiązujących procedur.

Linki:

Serwis główny Bazy Usług Rozwojowych

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii