pasek logo unijne 2018 rpows

Osoby, które ukończyły 30 rok życia, pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, zarejestrowane jako bezrobotne lub nie posiadające takiego statusu, zapraszamy do udziału w atrakcyjnych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zainteresowanych uczestnictwem w projektach zapraszamy bezpośrednio do jednostek realizujących projekty. Oferujemy wysokiej jakości szkolenia i kursy zawodowe, przygotowujące do podjęcia pracy w profesjach poszukiwanych przez pracodawców. Staże zorganizowane bezpośrednio u pracodawców pozwolą zdobyte umiejętności ugruntować na stanowisku pracy. Wszystkie projekty znajdujące się na liście są realizowane na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy i dotyczą osób zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

Do pobrania: Lista projektów i kontakty do realizatorów