pasek logo unijne 2018 rpows

2 229.097.319,00 zł – to wartość umów jakie popisane zostały dziś pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatowymi i Miejskim Urzędami Pracy z województwa świętokrzyskiego. Pieniądze przeznaczone są m.in. na dotacje, staże, kursy i szkolenia bezrobotnych po 29 – tym roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekty są realizowane w tzw. trybie pozakonkursowym.

Podczas spotkania odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Renaty Janik -  Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pana Edwarda Kulpy - Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy oraz  Pana Arkadiusza Piecyka- dyrektora WUP. Przedstawiono najświeższe informacje dotyczące regionalnego rynku pracy, w tym ostatnie meldunki z powiatów, świadczące o marcowym, rekordowym spadku liczby bezrobotnych o ponad 1.500 osób w całym regionie.


Zostały omówione problemy i wyzwania przed jakimi w obecnej sytuacji zmagają się powiatowe urzędy pracy. Ważne jest wspólne dyskutowanie o pojawiających się problemach i podejmowanie działań zmierzających do rozwoju świętokrzyskiego rynku pracy – mówiła Wicemarszałek Renata Janik, podkreślając w tym rolę urzędów pracy.  Osoby pozostające bez zatrudnienia długotrwale, stanowią grupę najcięższą do zaktywizowania – to często osoby nie pracujące nawet kilka lat. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej powoduje problemy dla przedsiębiorców, którzy coraz częściej nie mogą znaleźć odpowiedniego pracownika. Sytuacja ta powoduje straty dla przedsiębiorstw i hamuje rozwój gospodarczy - powiedział Arkadiusz Piecyk.

2.650 – co najmniej tyle osób po 29 roku życia zostanie zaktywizowanych w ramach umów podpisanych z urzędami pracy na rok 2019 w ramach RPOWŚ. Ta grupa wiekowa stanowi ponad 70% wszystkich osób pozostających w rejestrach.

1 1   2 2

 

3   4

 

5   6