pasek logo unijne 2018 rpows

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przekazujemy do zastosowania nowy wzór Oświadczenia uczestnika, za pośrednictwem którego realizowany będzie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO w stosunku do uczestników projektów. Nowy wzór należy stosować od dnia 25 maja 2018 roku zarówno w projektach już realizowanych przez Beneficjentów, jak też nowych projektach, dla których zostanie dopiero zawarta umowa o dofinansowanie. Zastosowanie nowego oświadczenia w projektach już realizowanych przez Beneficjentów nie wymaga aneksowania umów, ponieważ pozwalają na to zapisy umów o dofinansowanie projektów. Informujemy jednocześnie, że stosowanie uaktualnionej treści Oświadczenia uczestnika w projektach już realizowanych ma odniesienie wyłącznie do nowych uczestników rekrutowanych od dnia 25 maja br.

Ponadto przekazujemy nowe wzory załączników do umowy o dofinansowanie projektu:
Zał nr 10 do umowy Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych poprawione.
Zał nr 11 do umowy Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych poprawione.
Zał nr 16 do umowy Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
Wymienione załączniki podpisywane po wejściu w życie RODO powinny być stosowane na nowych wzorach