pasek logo unijne 2018 rpows

Informuję, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego poinformowała o wprowadzonych zmianach w zakresie zasad oznaczania projektów w odniesieniu do umów obowiązujących po 1 stycznia 2018 roku w ramach RPOWŚ. Wprowadzono nowy logotyp odnoszący się do barw Rzeczypospolitej Polskiej, który należy umieścić w ciągu logotypów stosowanych w ramach standardu wizualizacyjnego RPOWŚ. Na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl zamieszczone zostały zaktualizowane informacje oraz dokumenty zawierające nowe zasady wizualizacji. Rekomendujemy weryfikację Państwa nośników informacji o RPOWŚ pod kątem dostosowania ich do nowych standardów wizualizacyjnych, w tym, m.in. Państwa stron internetowych dedykowanych projektom RPOWŚ, papieru firmowego, materiałów promocyjnych o charakterze wizualnym w formie np. plakatów, ulotek, spotów i reklam wytwarzanych po 1 stycznia 2018 roku.