pasek logo unijne 2018 rpows

Co to jest Baza Usług Rozwojowych(BUR), jak zarejestrować firmę szkoleniową w bazie i jakie korzyści to przynosi – tego dowiedzieli się uczestnicy czwartkowego spotkania, jakie odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Oprócz zasad funkcjonowania ogólnopolskiej Bazy, które omówiła Pani Agnieszka Popławska - przedstawicielka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprezentowano również zasady korzystania z regionalnego systemu, jakim jest Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych.

 

BUR to połączenie usługi z usługodawcą, dające gwarancje jakości i przejrzystości systemu, dlatego też rejestracja w Bazie może stanowić istotny czynnik budowania potencjału rozwojowego firm szkoleniowych, które są w niej obecne. Platforma pozwoli pracodawcom i przedsiębiorcom skorzystać z ogólnodostępnej listy certyfikowanych szkoleń prowadzonych przez instytucje szkoleniowe i audytowanych przez PARP. Instytucje te, by móc świadczyć swoje usługi w części dofinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, będą musiałby być zarejestrowane w Bazie. Podstawę stanowić tu będą Działania 10.5 oraz 8.4.1 RPOWŚ, a umożliwi to regionalny Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych (PSF).

WUP w drodze konkursu wyłonił dwóch operatorów PSF: Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową, która nadzorować będzie wdrażanie projektu w powiatach ostrowieckim, skarżyskim oraz starachowickim; natomiast pozostały obszar Województwa Świętokrzyskiego, z wyłączeniem wyżej wymieniowych powiatów, obsługiwany będzie przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania i Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Przedstawicielka PARP zapoznała uczestników spotkania z etapami rejestracji w Bazie.
Warunkiem uzyskania wpisu do BUR jest uzupełnienie Karty Podmiotu oraz podpisanie i przesłanie do PARP stosownego oświadczenia. Należy je wygenerować z systemu informatycznego po zatwierdzeniu Karty Podmiotu, a jego wpływ do PARP uruchamia proces weryfikacji Karty.

4 kroki do publikacji usług:

  • utworzenie konta indywidualnego na stronie PARP
  • utworzenie konta podmiotu świadczącego usługę rozwojową,
  • przesłanie w systemie IT Karty Podmiotu do weryfikacji,
  • podpisanie oświadczenia o zgodności danych.

Rejestracja w Bazie zapewnia użytkownikowi dużo funkcjonalności, m.in. daje wgląd do informacji na temat instytucji szkoleniowych i świadczących przez nie usług, daje możliwość użytkownikowi zamówienia „usługi szytej na miarę” w przypadku nie znalezienia odpowiedniej dla siebie oferty w Bazie, umożliwia wgląd do ocen poszczególnych usług rozwojowych oraz daje możliwość osobistej oceny.

W dniu spotkania działał także Mobilny Punkt Informacyjny, w którym pracownicy PARP pomagali zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych.

Tutaj znajdują się prezentacje przedstawiane na spotkaniu:

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych

 PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USłUG ROZWOJOWYCH